Östertälje Tryckeri

Modernt Tryckeri med fin tradition

"Vi vill att du utmanar oss på alla plan.
Med dina kundunika lösningar, priser, kvalitet, förädling, logistik och allt annat som har med trycksaker att göra"

Östertälje Tryckeri består av ett tjugotal personer med mycket hög kompetens gällande både kreativitet och tryckteknik.
På Östertälje Tryckeri producerar vi allt från enskilda trycksaker som till exempel broschyrer och tidningar till hela kampanjlösningar åt reklambyråer, produktionsbolag och företagens egna inhouse- och marknadsavdelningar.

Från starten 1983 har vi på Östertälje Tryckeri hunnit samla en stor erfarenhet och utvecklats till en kraftfull partner för alla kunder med höga krav på service och kvalitet, ekonomiska helhetslösningar och leveransprecision.

Östertälje Tryckeri
- mer än bara ett tryckeri

Vår produktionsrutin på Östertälje Tryckeri har genom åren formats och förfinats av våra kunder, som ofta arbetar i ett mycket högt tempo och som vi lärt oss att hänga med i. Denna service ser vi som en viktig del i vårt arbete. Vi säljer en servicetjänst, vi är inte bara ett tryckeri.