Mappritningar

Använda gärna någon av våra standardmappar så sparar du både tid
och pengar eftersom man inte behöver bygga en ny stansform.

Nedan kan du ladda ner vektoriserade stansritningar

01 - Standardmapp
(215x305 mm)

02 - Standardmapp med 5 mm rygg
(220x306 mm)

03 - Mapp med små flikar och
med 5 mm rygg
(219x303 mm)

04 - Mapp med 5 mm rygg
(220x304 mm)

05 - Mapp med 25 mm rygg
(214x292 mm)

06 - Snoddmapp med 7 mm rygg
(225x315 mm)

07 - Mapp med 5 mm rygg
(220x305 mm)

08 - Snoddmapp med 5 mm rygg
(217x310 mm)

09 - Mapp med 5 mm rygg
(215x300 mm)

10 - Mapp med kantiga flikar
(216x305 mm)

11 - Mapp med kantiga flikar
(220x305 mm)
12 - Mapp med kantiga flikar
(212x306 mm)