Miljö och Kvalitet

Miljövänliga Östertälje Tryckeri

Miljön är något vi på Östertälje Tryckeri tycker är mycket viktig. Hela vårt tryckeri är svanmärkt, något som cirka 100 tryckerier i Sverige kan stoltsera med.

Vi på Östertälje Tryckeri har haft licens att svanmärka trycksaker som till exempel broschyrer ända sedan 1999 och sedan mars 2007 är hela Östertälje Tryckeri svanmärkt enligt SIS-normer under licensnummer 3041 0342.

Östertälje tryckeri - bra miljöval

Från och med september 2007 köper Östertälje Tryckeri endast miljömärkt el som uppfyller Svenska naturskyddsföreningens kriterier för "Bra miljöval".


Här kan du ladda ner dom nya versionerna av Svanenmärket.

Verksamhetssystem

Verksamhetspolicy Kvalitet och miljö

Östertälje Tryckeri skall tillgodose sina kunder med marknaden bästa utbud avseende tryckta produkter. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.
Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar.
Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.
Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.